Geschiedenis

Boerderij ‘Ons Genoegen’ wordt in 1880 gebouwd.

Daarvoor staan op dezelfde plek al eerder twee boerderijen met dezelfde naam.

Na de aanleg van een nieuw spoor naar Haarlem in 1972 is het gebied rond de boerderij geïsoleerd komen te liggen; er wordt daarna weinig mee gedaan.

Zo kan het gebeuren dat ‘Ons genoegen’ is blijven staan.

Het weiland dat tussen de boerderij en de begraafplaats Sint-Barbara ligt is een overblijfsel uit een ver verleden: het ligt er nog precies zo bij als het in de dertiende eeuw is aangelegd.

Het Hollandse polderlandschap was een lappendeken van precies zulke rechthoekige weilandjes met afwateringskanaaltjes eromheen.

Boerderij Ons Genoegen wordt in januari 2001 bezet door het actiecomité Red de Boerderij dat een ruïne aantreft.

Om het onaantrekkelijk te maken voor krakers zijn er in opdracht van stadsdeel Westerpark vloeren gesloopt en gaten in het dak geslagen in de hoop dat de boerderij snel zal verkrotten. Maar de activisten zijn zich bewust van de unieke historische waarde van het pand. Alle anderen polderboerderijen zijn dan al gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.

Met hun leuze ‘Behoud de boerderij voor de buurt’ roepen de bezetters direct veel sympathie op. Een stroom buurtbewoners komt zijn steun betuigen, pannetjes soep brengen of sluit zich aan bij de groep. De boerderij wordt meteen provisorisch opgelapt en wordt de Vereniging Ons Genoegen in het leven geroepen.

Er wordt begonnen met het organiseren van buurtgerichte activiteiten. Af en toe wordt er gekookt, er worden feesten georganiseerd, en bijna iedere avond is er een kampvuur met muziek. Bovendien blijkt de buurtboerderij een ideaal speelterrein voor kinderen.

Het stadsdeel Westerpark zit aanvankelijk in zijn maag met de situatie. Pas later is het gaan helpen de boerderij voort te laten bestaan. Vele mogelijkheden worden onderzocht.

Uiteindelijk kiest de Vereniging Ons Genoegen om samen te werken met GGZ-instelling Mentrum en het stadsdeel. Naast de boerderij wordt een woonvoorziening van Mentrum gepland voor mensen die in crisis dreigen te raken.

Tijdens het verblijf kunnen zij gebruikmaken van de faciliteiten van de boerderij en er als vrijwilliger werken. Om de samenwerking met Mentrum en het stadsdeel Westerpark te bezegelen wordt ook de Stichting Ons Genoegen in het leven geroepen.

De boerderij wordt vanaf 2005 gerenoveerd met geld uit een Europees potje voor vernieuwende stedelijke projecten. Tijdens de renovatie wordt er door de stichting een bivak ingericht op een nabijgelegen landje: ‘Halte Buurtboerderij’.

Om het voortbestaan van de Buurtboerderij te kunnen waarborgen en de renovatie te kunnen financieren werd na veel overleg besloten tot een samenwerkingsovereenkomst tussen de Buurtboerderij, het Stadsdeel Westerpark en Mentrum (onderdeel van Arkin).

Uitgangspunt daarbij was een idee van onder meer de Cliëntenraad van Mentrum tot de bouw van een Time Out Hotel naast de Buurtboerderij. De gasten van het Time Out Hotel kunnen gebruik maken van de faciliteiten op de Buurtboerderij: drie maal daags een maaltijd nuttigen, deelnemen aan de diverse activiteiten of zelf als vrijwilliger aan de slag gaan.

Na het sluiten van de overeenkomst in 2005 werd de Buurtboerderij volledig gerenoveerd en moesten de vrijwilligers en bezoekers een tijd lang op een stuk land bivakkeren dat omgedoopt werd tot ‘Halte Buurtboerderij’. Op 16 oktober 2008 werden het Time Out Hotel en de nieuwe Buurtboerderij, inmiddels een stichting geworden, officieel geopend.

Sinds januari 2010 werkt de stichting samen met stichting De Regenboog Groep, die zich al 35 jaar inzet voor dak- en thuislozen, verslaafden en mensen met psychische problemen. Samen runnen zij met de inzet van alle vrijwilligers de activiteiten op de Buurtboerderij.

Share